Handelsbetingelser

Restaurant Bangs Have

Bangshavevej 23

Maribo, 4930

Telefonnr. 54 78 19 11

CVR-nr 32675581

1 Betaling

Alle beløb der fremgår på hjemmesiden er angivet i danske kroner (DKK), inklusiv moms.

Restaurant Bangs Have tager imod betaling med; Kontant Mobilepay, betalingskort og bankoverførsel. Hvis intet andet er angivet er beløbet inklusiv 25% moms. Der opkræves ikke gebyr, ved anvendelse af private kreditkort udstedet indenfor EU. Gebyr opkræves ved brug af kreditkort udstedet udenfor EU.

Restaurant Bangs Have benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger, hvilket betyder, at forbindelsen er helt sikker.

1.1 Gavekort

Det er til dagsdato ikke muligt at foretage betaling med gavekort over nettet. Dette foregår foreløbigt fysisk i restauranten. Det vil derudover også kun være muligt at købe et gavekort fysisk i butikken.

Ved køb af gavekort, er gavekortet gyldigt i ét år efter købsdatoen (dette fremgår også på gavekortet). Restaurant Bangs Have påtager intet ansvar ved mistet gavekort, man har derfor som kunde selv ansvaret for gavekortet.

2 Afhentning

Alle de oplyste varer på hjemmesiden, vil være til afhentning i restauranten. Dette er også beskrevet ved den enkelte varer, hvilket tidsrum det vil være muligt at afhente den pågældende menu. Hvis der er tale om billetter til et event/arrangement, vil dette blive tilsendt via e-mail.

2.1 Annullering af ordren

Grundet varens letfordærvelige karakter vil kunden ikke være berettiget til at kunne annullere ordren. Dette vil kun kunne lade sig gøre 14 dage før afhentningsdagen, bliver tidsfristen ikke overholdt er kunden ikke berettiget til annullering af ordren.

3 Retur og fortrydelsesret

Ved køb af billet til et event/arrangement, er billetkøbet som udgangspunkt bindende.

Restaurant Bangs Have forbeholder sig ret til at aflyse udbudte event/arrangementer, f.eks.  ved tilfælde af for få tilmeldinger eller ved sygdom hos hovedpersoner. I tilfælde af aflysning fra restaurantens side vil du som kunde have mulighed for enten:

  1. At flytte din tilmelding til en anden event/arrangement med ledige pladser
  2. Få den erlagte betaling tilbage.

3.1 Force Majeure

Bestillinger kan annulleres uden varsel fra Restaurant Bangs Haves side som følge af force majeure, strejke eller andre forhold, som Restaurant Bangs Have ikke har indflydelse på. I dette tilfælde vil det ikke være muligt at få betalingen tilbage.

3.2 Undtagelser for fortrydelsesret

Det vil yderligere ikke være muligt at kunne tilbagekalde en ordre over for restauranten, ved varer som: hurtigt fordærves, menu som er sammensat af kunden, uegnet til returnering grundet hygiejne eller sundhedsmæssige årsager (forseglingen er fjernet), eller er blevet sammenblandet med andre produkter. Det vil derfor kun være muligt for kunden at anvende fortrydelsesret, for den del af ordren, som ikke omfatter af de nævnte bestemmelser. Dette vil også fremgå i bestillingsforløbet.

4 Persondata

Når du køber en varer og selv videregiver oplysningerne, modtager vi kundedata. Som dataansvarlig behandler vi dine personoplysninger sikkert og fortroligt. Dine personoplysninger bliver kun anvendt og opbevaret til de formål, de er samlet ind til.

Vi anvender tredjeparter til behandling af nogle af vores oplysninger blandt andet i vores håndtering af betaling, som ikke er udviklet af Restaurant Bangs Have. Vi har indgået databehandleraftaler med vores partnere som garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

4.1 Persondataloven

Du har som følge af persondataloven altid ret til at få at vide hvilket oplysninger der er blevet registret og at trække disse oplysninger tilbage, hvorefter de vil blive slettet. Ved henvendelse i forhold til dette bedes du kontakte: bangshave@bangshave.dk.

5 Klagemuligheder

Du kan sende en mail til bangshave@bangshave.dk eller ringe på 54 78 19 11, hvis du vil i kontakt med os, har spørgsmål eller vil indgive en klage.

Hvis du har en klage, og det ikke lykkes os at finde en løsning sammen, vil du kunne benytte en af følgende muligheder for at klage:

  • Center for Klageløsning, via klageportal v. Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
  • Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageportal.

Ved indgivelse af klage, skal du oplyse/anvende vores e-mail: bangshave@bangshave.dk.

Der vil være sommerferielukket i uge 28, 29 og 30

X